W zależności od gatunku roślin, udział importu wynosi od 20 do 95 procent całkowitego niezbędnego materiału siewnego.

Wiceminister rolnictwa Rosji, szacuje omawiane te potrzeby na 20 do 80 proc., a rosyjska służba celna (FTS) uważa, że udział importu nasion buraka cukrowego wynosi ponad 95 proc.

Ministerstwo mówi o 70 proc. nasion z importu w przypadku słonecznika, około 50 proc. kukurydzy i 54 proc. sadzeniaków. Całkowitą wielkość przywozu nasion i sadzeniaków tych gatunków roślin w 2017 r. FTS szacuje na poziomie około 83 tys. ton. Spośród nich 25,5 ton stanowił słonecznik, około 39,3 tys. ton kukurydza, 14,4 tys. ton sadzeniaki ziemniaków i 4,1 tys. ton buraki cukrowe. Łączna wartość importowanych nasion, w tym innych upraw, szacowana jest przez służby celne na 45.45 mld rubli (1 rubel = 0,0603, NBP 2018-03-02).

Prezes rosyjskiego stowarzyszenia producentów nasion kukurydzy i słonecznika (NAPSKP), stwierdził ostatnio, że wysokie ceny importowanych nasion wpływają na rentowność gospodarstw rolnych. Na przykład import nasion kukurydzy kosztuje rocznie 18 mld rubli. Dla tej samej ilości nasion pochodzących z produkcji krajowej z było by 4,5 mld rubli. 

Rządowa dotacja w Rosji na  krajową produkcję nasion kukurydzy, buraków cukrowych, słonecznika, warzyw i sadzeniaków w 2018 roku wynosi 11,3 mld rubli.