W gospodarstwach rolnych produkcja mleka wzrosła o 4 proc. i wyniosła 8,23 mln ton w gospodarstwach chłopskich o 4,4 proc. - 1,15 mln ton.

Największy wzrost produkcji mleka zapewnili producenci w regionach Terytorium Krasnodarskiego, rejonie: Woroneża, Kaługi, Tiumenia, Lipiecka i Riazania.

Zmniejszenie produkcji mleka nastąpiło w Kemerowie, Orenburgu, Nowogrodzie, Republice Baszkirii i na terytorium Stawropola.

Średnia wydajność mleka krowy stada mlecznego w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) wzrosła o 5,3 proc. i wyniosła 3118 kg.

Największy wzrost wydajności mlecznej osiągnięto w Republice Krymskiej (+519 kg), na terytorium Krasnodarskim (+ 408 kg), Penzy (+489 kg) i Kurska (+386 kg).