Rosyjska firma konsultingowa ProZerno w 2018 r. spodziewa się w pierwotnej prognozie produkcji zboża na poziomie 116,0 mln ton, w porównaniu do 134,1 mln ton w jeszcze trwającym sezonie. Przewiduje między innymi zbiory 69 do 70 mln ton pszenicy.

Konsultanci uzasadnili swoją ostrożną ocenę argumentem, że jest mało prawdopodobne, aby obecny rok charakteryzował się tak idealnymi warunkami produkcji jak 2017.

Jeszcze bardziej pesymistyczne niż ProZerno jest rosyjskie ministerstwo rolnictwa, które obecnie prognozuje zbiory zbóż w 2018 r. na poziomie 110 mln ton. Jednocześnie w 2018 r. pierwszy wiceminister rolnictwa spodziewa się eksportu zboża z Rosji w wysokości ponad 45 mln ton.