Jednak według ostatniej prognozy instytutu koniunktury rynków rolnych (IKAR), całkowite zbiory mogą wieść 127 mln ton (w 2016 r. było to 120,7 mln ton).

Produkcja pszenicy szacowana jest na 77 do 80 mln ton, czyli o 3 mln ton więcej niż oczekiwano na początku sierpnia. Przyczyną są wyższe niż zakładano plony. Zbiory pszenicy w 2016 r. wyniosły 73,3 mln ton.

W związku z wyższą podażą IKAR prognozuje spadek cen pszenic o różnej zawartości białka.