Siew roślin jarych w całym kraju do 29 marca przeprowadzono na powierzchni 227,1 tys. ha, w tym w południowym obwodzie federalnym powierzchnia zasiewu wyniosła 179,8 tys. ha, na terenie Kaukazu Północnego - 45,3 tys. ha. Dosiewy wiosenne rozpoczęto też w region amurskim i na terytorium Primorie w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym, gdzie obsiano 2 tys. hektarów.

Według ministerstwa rolnictwa 4 mln hektarów upraw ozimych zostało zasilone nawozami mineralnymi (23,2 proc. powierzchni siewu). W południowym okręgu federalnym zasilono 3,1 miliona hektarów, w okręgu federalnym Północnego Kaukazu - 0,9 miliona hektarów.

Na terytorium Krasnodaru i Republiki Krymu trwają siewy wczesnych warzyw i sadzenie ziemniaków.

Ogółem w gospodarstwach zasiano 3,9 tys. ha warzyw, zasadzono też ziemniaki na 1,2 tys. ha.

Na terytorium Krasnodaru zaczęto siać buraki cukrowe. Dotychczas obsiano 1,7 tys. ha.