Siew zbóż jarych zakończono na powierzchni 14,7 mln hektarów lub 49,8 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 11,4 mln hektarów).

Jęczmień jary wysiano na powierzchni 5,6 mln ha lub 71,3 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 4,48 mln ha),

Pszenicę jarą na powierzchni 3,9 mln ha lub 31,9 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 2,3 mln ha).

Wysiew buraków cukrowych przeprowadzono na powierzchni 1,1 mln ha lub 97,2 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 1 mln ha).

Słonecznik został wysiany na powierzchni 4,7 mln hektarów lub 60,4 proc. szacowanej powierzchni (w 2018 r. – 3,6 mln ha). 

Soję zasiano na powierzchni 1,1 mln ha lub 37,3 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 1 mln ha).

Kukurydza na ziarno została wysiana na powierzchni 1,9 mln ha lub 71,8 proc. prognozowanej  powierzchni (w 2018 r.- 2 mln ha).

Rzepak jary zasiano na 674,52 tys. ha lub 47,4 proc. prognozowanego obszaru (w 2018 r.- 384,4 tys. ha).

Siewy lnu przeprowadzono na powierzchni 16,3 tys. ha lub 34,6 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. - 9 tys. ha).

Ziemniaki w przedsiębiorstwach rolnych zasadzono na powierzchni 119,1 tys. ha lub 37,1  proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 106,4 tys. ha).

Warzywa w przedsiębiorstwach rolnych zostały wysiane na obszarze 66,9 tys. ha lub 36,9 proc. prognozowanego obszaru ( w 2018 r. – 83,9  tys. ha).