W bieżącym roku kilka rodzajów upraw rolnych miało rekordowe wyniki, a ogólne zbiory zbóż stały się drugimi, co do wielkości w postradzieckich dziejach Rosji. Jednocześnie kilka regionów borykało się z bardzo poważnymi trudnościami. W 25 regionach władze narzuciły reżim stanu wyjątkowego z powodu niekorzystnych warunków pogodowych dla rolnictwa.

Minister dodał również, że planowana rentowność branży w bieżącym roku wynosi 14,6 proc., co stanowi wzrost o ponad 2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednocześnie w okresie przed wprowadzeniem sankcji rentowność rolnictwa wynosiła 7,3 proc.
 
Państwowy program rozwoju rolnictwa do 2025 r. przewiduje, że rentowność branży osiągnie poziom powyżej 17 proc. Według ministra, rozwój eksportu, wzmocnienie krajowej konkurencji i konkurencji ze strony importerów zmusiło firmy rolnicze do pracy nad i wzrostem wydajnością i obniżeniem kosztów.