Zasiewy zbóż wraz z bobowatymi pod zbiory 2017 r. wyniosły 47,9 mln ha, czyli o 1,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Buraków cukrowych zasiano prawie 1,2 mln ha (o 7,9 proc. więcej niż w 2016 r.), a słonecznika 7,9 mln ha, czyli o 5,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Mniejsza jest za to tegoroczna powierzchnia uprawy ziemniaków i warzyw gruntowych. Odpowiednio: mniej niż 1,9 mln ha (o 8,3 proc. mniej niż w 2016 r.) i 648 tys. ha (o 5,5 proc. mniej niż przed rokiem).