W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. produkcja ta wzrosła o 8,8 proc.

W tym samym czasie produkcja jaj w przedsiębiorstwach rolniczych, z wyłączeniem gospodarstw, zwiększyła się o 3,1 proc. do 27,7 mld sztuk.

Produkcja mięsa drobiowego najbardziej wzrosła w rejonie Pskowa, Iwanowa i Magadanu.

Wzrost produkcji jaj największy był w rejonie Saratowa, w Czeczenii i Kabardyno-Bałkarii.

Jak stwierdził dyrektor departamentu hodowli zwierząt w ministerstwie rolnictwa, dalszy rozwój przemysłu drobiarskiego możliwy będzie poprzez wprowadzenie innowacji w produkcji i hodowli, nowych metod przetwórstwa mięsa drobiowego i jaj w celu zwiększenia eksportu.