Jak stwierdził minister rolnictwa, oczekuje się, że zwiększenia obszaru uprawy zbóż i roślin bobowatych, a także roślin pastewnych, owoców i ziemniaków.

Poinformował, także, że areał upraw ozimych wzrósł o ponad 615 tys. hektarów do około 17,7 mln hektarów. Na razie kultury te znajdują się w dobrym lub zadowalającym stadium rozwoju na 91,5 proc. całkowitej powierzchni.