Produkcja według najnowszej prognozy powinna wynieść w sezonie 2016/2017 5,82 mln ton cukru wobec 5,2 mln ton  w poprzednim sezonie.

Powoduje to zwiększenie stopnia samowystarczalności i odchodzenie od uzależnienia od importu charakterystyczne dla czasów sowieckich.

Według IKAR import cukru surowego w sezonie 2016/2017 ma być rekordowo niski i wynieść 90 tys. ton. Import cukru białego z Białorusi ma wynieść, co najmniej 200 tys. ton.

Od 1 sierpnia br. Rosja wyeksportowała już 70 tys. ton cukru przede wszystkim do Kazachstanu. Eksport w cały sezonie 2016/2017 szacowany jest na maksymalnie 150 tys. ton w porównaniu z 8 tys. ton w poprzednim sezonie.

Prognoza produkcji cukru może zostać podwyższona do 5,9 mln ton, gdy pogoda będzie łagodna dla buraków cukrowych, które są przetwarzane na cukier. Dotychczas uzyskano 4,7 mln ton cukru z buraków cukrowych.