Naruszenie tego zakazu może spowodować nałożenie grzywny w wysokości do 500 tys. rubli (6900 euro).

Rosja po zaprzestaniu produkcji materiału nasiennego i nasadzeniowego jest obecnie uzależniona od ich importu. Dotyczy to zarówno nasion ogrodniczych jak i rolniczych. Z importu wyłączony jest tylko materiał siewny pszenicy i innych gatunków zbóż.  

Wyjątkiem, na który wyrażono zgodę są uprawy GMO i hodowle zwierząt zmodyfikowanych genetycznie dla celów naukowych.

Generalnie pozostaje jednak w mocy zgoda na import i stosowanie roślin transgenicznych.