Do obsiania pozostały jeszcze ostatnie pola na Północnym Kaukazie.

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, powierzchnia zasiewów zbóż ozimych w Rosji wyniosła 17,3 mln ha (w 2015 r. było to 17,1 mln ha). Poprzednia prognoza zasiewów mówiłą o 18 mln ha.

Pszenicą w Rosji obsiano 14,81 mln ha, żytem 1,64 mln ha, jęczmieniem 550 tys. ha i pszenżytem 280 tys. ha.

34,9 proc. zasiewów zbóż dokonano na południu kraju, 26,4 proc. w rejonie Wołgi, 22,6 proc. w rejonie centralnym i 12,8 proc. na Północnym Kaukazie.