Stan zaawansowania zbiorów jest nieco niższy od ubiegłorocznego, w tym samym czasie.

 Dotychczas zebrano około 65 mln ton zbóż (masa przed suszeniem i czyszczeniem),  z czego 45,7 mln ton stanowiła pszenica, której było o 0,7 proc. więcej niż przed rokiem.