Według agencji informacyjno-analitycznej EMEAT, od stycznia do listopada 2017 r. wielkość produkcji mięsa drobiowego w Rosji wyniosła 4,087 mln ton wagi ubojowej (5,612 mln ton wagi żywej).  W tym samym okresie ubiegłego roku produkcja przemysłowa drobiu wzrosła o 8,0 proc.

Wielkość importu mięsa drobiowego w okresie od stycznia do listopada 2017 r. zwiększyła się o 7,8 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. i wyniosła 92,6 tys. ton. Brazylia pozostaje wiodącym dostawcą drobiu na rynek rosyjski i ma 84,1 proc. udział we wszystkich dostawach. Drugie miejsce pod względem ilości importowanego drobiu zajmuje Argentyna (14,9 proc.).

Import mięsa kurcząt do Rosji z krajów spoza byłego Związku Radzieckiego w porównaniu do 2016 r. wzrósł o 10,0 procent (+1,3 tys. ton) i wyniósł 91,4 tys. ton. Import mięsa indyczego zmniejszył się o 58,8 proc. (-1,6 tys. ton) do 1,1 tys. ton, a import mięsa kaczego spadł o 29,5 proc. (-0.007 tys. ton) do 0,02 tys. ton.

W okresie od stycznia do listopada 2017 r. wywóz drobiu z Rosji do krajów spoza Eurazjatyckiej Unii Celnej wzrósł o 54,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. i wyniósł 101,4 tys. ton, Ukraina ma 44,9 proc. udział w tym eksporcie (regiony Doniecka i Ługańska) a Wietnam 41,3 proc.

Wielkość eksportu z Rosji do Eurazjatyckiej Unii Celnej w okresie od stycznia do listopada 2017 r., wyniosła 125,8 tys. ton. Do Kazachstanu trafiło 19,4 proc. tego drobiu (24,4 tys. ton). Wielkość eksportu do Eurazjatyckiej Unii Celnej wzrosła o 43,5 proc. (+38,1 tys. ton) w ciągu roku.

Jak wynika z raportu EMEAT, w Rosji ceny krajowe mięsa drobiowego w grudniu 2017 r. spadły o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Kurczaki i produkty uboczne uboju kurcząt stały się tańsze o 0,8 procent również w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednak ceny hurtowe importowanego mięsa z kurczaka wzrosły w grudniu 2017 r. o 1,0 proc. i o 0,7 proc. w ciągu roku.

Według stanu w dniu 25 grudnia 2017 r. ogólny poziom cen mięsa indyczego wyprodukowanego w Rosji wzrósł w ciągu miesiąca o 0,8 proc., a ceny tusz indyka wzrosły o 4,6 proc. Za to w grudniu 2017 r., ceny importowanego mięsa indyczego spadły o 0,1 proc., ale w całym 2017 r. wzrosły o 4,4 proc.

Pomimo sukcesów rosyjskich producentów drobiu w niedalekiej przyszłości mogą oni napotkać poważne problemy - kryzys nadprodukcji i spadek dochodów realnych oraz siły nabywczej ludności. Dalszy wzrost produkcji mięsa drobiowego jest, zatem związany ze wzrostem wywozu i ekspansji na nowe rynki.