71 tys. ton wieprzowiny zostało wyeksportowanych z Rosji w 2017 r. Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa było to o 34,2 proc. więcej niż w 2016 r.

O 5 proc. więcej świń zostało poddanych ubojowi w 2017 r. niż rok wcześniej, a waga żywca wzrosła do około 4,57 mln ton.

Produkcja we wspólnie zarządzanych gospodarstwach wzrosła o 7,4 proc. do około 3,76 mln ton.

Jak twierdzi ministerstwo rolnictwa, tucz świń jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów rosyjskiego rolnictwa o znacznym potencjale eksportowym. W ostatnich latach tucz wieprzowych stał się konkurencyjnym, atrakcyjnym sektorem dla inwestorów.

Na początku 2018 r. pogłowie świń w Rosji wynosiło około 23,3 mln sztuk i było o połowę większe niż w 2000 r. Ponad 82 proc. świń pochodziło z ferm przemysłowych.