Ceny jabłek w krajowym skupie w lutym br. notowały dość wyraźną tendencję wzrostową. Według monitoringu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena kilograma tych owoców w pierwszym tygodniu marca br. (2-3.03) wynosiła 0,84 zł/kg i była o 20 proc. wyższa niż przed miesiącem. Ceny, jeśli chodzi o ten okres w dwóch poprzednich latach, charakteryzowały się raczej stabilnością. Gdyby jednak porównać dynamikę wzrostu cen od początku roku, mimo silnych lutowych wzrostów, tegoroczna (+15 proc.) byłaby nieco słabsza od tej obserwowanej rok wcześniej (+16 proc.), ale już zdecydowanie większa niż przed dwoma laty (+2 proc.).

Wzrosty cen mogą być zaskakujące w kontekście znacznie większej podaży jabłek w kraju i na rynkach europejskich. Za ich przyczynę można uznać w znacznym stopniu czynniki sezonowe, jednakże również dość silny wzrost popytu na rynkach zagranicznych, zgłaszany zwłaszcza przez kraje takie jak Białoruś, Serbia czy też, prawdopodobnie w ostatnich tygodniach, Mołdawia, z której Rosja warunkowo zdjęła, nałożone w lipcu 2014 roku i trwające ponad pół roku, embargo. Mimo wzrostów, ceny jabłek na rynku krajowym pozostawały wciąż znacznie niższe niż przed rokiem. Średnia cena skupu jabłek podana przez Ministerstwo na początku marca br., była bowiem o 39 proc. niższa niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o warzywa i rynek krajowy, ceny także sezonowo wzrastały. W większym stopniu wzrosty dotyczyły warzyw, w przypadku których udział Rosji w ich eksporcie w sezonach poprzednich nie był znaczący. Do warzyw tych należą między innymi marchew czy też cebula. Z danych Ministerstwa wynika, że w skupie do konsumpcji bezpośredniej ich ceny na początku marca kształtowały się na poziomie wynoszącym odpowiednio 0,86 i 0,49 zł/kg i były o 14,7 i 4,2 proc. wyższe niż przed miesiącem. W przypadku cebuli, ceny kształtowały się na poziomie wciąż znacznie niższym niż przed rokiem (-58 proc.), ceny marchwi natomiast w pierwszym tygodniu marca przewyższyły poziom ubiegłoroczny o 13,1 proc.

Jeśli chodzi o kapustę białą, dynamika wzrostu cen skupu obserwowana w styczniu br., wywołana wzrostem popytu na rynkach wschodnich, w lutym br. lekko wyhamowała. Warto jednak zaznaczyć, że na początku marca br. (0,60 zł/kg) kapusta biała była już o 5 proc. droższa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Gorsza sytuacja notowana była w przypadku kapusty pekińskiej, czy też pieczarek - warzyw o istotnym udziale Rosji w ich eksporcie w poprzednich latach. Ich ceny wciąż pozostawały znacznie niższe niż przed rokiem i wykazywały raczej tendencje do spadków. Średnia cena skupu kapusty pekińskiej w lutym br. (2-3.02-2-3.03) zmniejszyła się o ok. 20 proc. i była jednocześnie o 49 proc. niższa niż przed rokiem. Cena pieczarek spadła w analogicznym okresie o 5,7 proc. do poziomu (4,94 zł/kg) o 7,7 proc. niższego niż przed rokiem.