Na skutek wysokich temperatur odnotowanych w lecie, proces tuczenia części zwierząt się wydłużył, natomiast odnotowywane na jesieni br. niższe temperatury przyśpieszyły proces przybierania zwierząt na wadze. W rezultacie więcej surowca trafia obecnie na rynek, co przy stabilnym popycie, wywarło  presję na obniżki cen.

Jak wskazuje thepigsite.com na rynku wspólnotowym, szczególnie w Hiszpanii, obserwujemy w br. znacznie większy wolumen produkcji wieprzowiny niż rok wcześniej. Według wstępnych szacunków w tym kraju w 2015 r. zostanie wyprodukowanych o 8,2 proc. więcej tego mięsa niż przed rokiem.

Taki wzrost wpisuje się również w zmiany odnotywane w całej UE, gdzie w czerwcu 2015 r. pogłowie trzody zwiększyło się w ujęciu rocznym o 2-procent. Należy jednak podkreślić, że pogłowie loch w krajach członkowskich w tym samym czasie zmniejszyło się o 0,6 proc. Na tym tle wyróżnia się Hiszpania, gdzie liczebność loch była w czerwcu br. o 2,3 proc. większa niż przed rokiem. Będzie miało to znaczny wpływ na pogłowie tuczników, które w ocenie ekspertów w 2016 r. powinno zwiększyć się w tym kraju o 6,2 proc., wobec 2,7 proc. dla całej UE.