Według FiBL największe obroty ze sprzedaży produktów ekologicznych osiągane są w USA, gdzie osiągnęły one (w przeliczeniu) w 2015 r. 39,5 mld euro. Drugie miejsce zajmują Niemcy z obrotami rzędu 8,6 mld euro, a trzecie Francja 5,5 mld euro.

Na świecie w 2015 r. było 2,4 mln producentów ekologicznych. Najwięcej, bo 585 200 było ich w Indiach, 203 602 w Etiopii i 200 039 w Meksyku.

Światowa powierzchnia gruntów rolnych użytkowanych w produkcji ekologicznej wynosi około 50,9 mln hektarów. Powierzchnia ta rośnie wszędzie z wyjątkiem Ameryki Łacińskiej.

Najwięcej na produkty ekologiczne wydają Szwajcarzy, w 2015 r. było to  (w przeliczeniu) 262 euro na osobę.