W znacznym stopniu wzrosła sprzedaż do Egiptu, Pakistanu, Japonii, Filipin, Bangladeszu, Wietnamu, Tajlandii oraz Meksyku.

W przypadku Egiptu, który jest drugim rynkiem zbytu OMP dla UE, w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku eksport wzrósł o 69 proc. i wyniósł blisko 35 tys. t. Jednocześnie aż o ok. 30 proc. zmniejszył się eksport do Algierii, (wynosząc 54,6 tys. t) oraz do Chin – blisko o 40 proc. i osiągnął poziom 25,5 tys. t.

Komisja Europejska oczekuje, że w całym 2015 roku unijny eksport OMP zwiększy się do blisko 760 tys. t i będzie o prawie 17 proc. wyższy niż w ub.r. Tym samym Unia Europejska umocni swoją pozycję w światowym eksporcie tego produktu. Obecnie, eksport OMP z krajów Wspólnoty stanowi 30 proc. światowego wolumenu handlu tym produktem.

W przypadku PMP prognozowany jest nieznaczny, bo jedynie 2 proc. wzrost unijnego eksportu, w porównaniu do 2014 roku, (do 397 tys. t). Komisja Europejska, jako główną przyczynę tak niewielkiego wzrostu wskazuje obserwowany w ostatnim półroczu spadek dostaw do Algierii (o ok. 57 proc. z 50,4 tys. ton do 27,7 tys. t) oraz Angoli, Nigerii i Chin - łącznie prawie o 30 proc. Warto dodać, że w tym samym okresie znacząco wzrósł eksport PMP do Omanu i Arabii Saudyjskiej odpowiednio o 27 proc. i o 61 proc. W porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego spadł eksport serów z UE na rynki poza unijne o blisko 10 proc. Silny wzrost wystąpił w przypadku sprzedaży do Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Korei Południowej. Eksport serów do tych krajów wyniósł 114,2 tys. ton i był prawie o 40 proc. wyższy niż w tym samym okresie w 2014 roku. Największa zmiana wystąpiła w przypadku Korei Południowej (wzrost prawie o 108 proc.). Ocenia się, że pozytywny wpływ na sprzedaż do tego kraju w ostatnich latach może mieć umowa o wolnym handlu z UE, która obowiązuje od 1lipca 2011 r. i wyeliminowała koreańskie taryfy importowe na artykuły rolno-spożywcze z UE.

W analizowanym okresie eksport masła wyniósł 68,6 tys. ton i był o ok. 9 proc. wyższy r/r. Wzrost ten nastąpił głównie za sprawą zwiększonej sprzedaży do Egiptu, Arabii Saudyjskiej i USA. W pierwszym półroczu 2015 roku UE wyeksportowała do Egiptu i Arabii Saudyjskiej łącznie 16,77 tys. t masła, czyli prawie 5-krotnie więcej w tym samym okresie roku ubiegłego. W przypadku eksportu do USA wzrost ten był nieco niższy i wyniósł 78 proc., w konsekwencji, czego w pierwszych sześciu miesiącach br. UE sprzedała do tego kraju 6,9 tys. ton tego produktu. Komisja Europejska oczekuje, że pomimo rosyjskiego zakazu importu, eksport masła w całym 2015 r. zwiększy się o 10 proc. w porównaniu do 2014 r. i wyniesie ok. 150 tys. t. Spadek sprzedaży mleka i przetworów mlecznych do Rosji europejscy eksporterzy starają się zrekompensować za pomocą zwiększonej sprzedaży do krajów trzecich, co w przypadku masła, biorąc pod uwagę pierwsze półrocze br., przyniosło oczekiwane rezultaty (eksport masła był o ponad 6 tys. t wyższy niż w pierwszych sześciu miesiącach poprzedniego roku).