Światowy rynek dodatków paszowych w 2015 r. wart był 14 mld dolarów amerykańskich, a do końca 2016 r. powinien osiągnąć wartość 14,33 mld dolarów amerykańskich.

Wiodącym produktem w segmencie dodatków paszowych pozostaną aminokwasy. Wartość ich sprzedaży w 2016 r. powinna osiągnąć 3,2 mld dolarów. Rosnąć będzie przede wszystkim zapotrzebowanie na wykorzystanie w mieszankach paszowych takich aminokwasów jak: metionina i treonina.

Nadal największe jest zużycie dodatków paszowych przeznaczonych dla drobiu. Wartościowo stanowiły one prawie 45 proc. wartości całego rynku dodatków paszowych, czyli 6,22 mld dolarów w 2015 r. Do końca 2016 r. wartość ta ma wzrosnąć do 6,42 mld dolarów. Wzrost ten będzie szybszy niż w przypadku innych zwierząt gospodarskich.

Największe przychody z tytułu sprzedaży dodatków paszowych odnotowano w  Europie. W 2015 r. wyniosły one 3,78 mld dolarów, a do końca 2016 r. mają wzrosnąć do 3,86 mld. Na kolejnych miejscach są Ameryka Północna i Azja.