W ub.r. produkcja zwierząt rzeźnych wzrosła o 4,2 proc. do około 13,5 mln ton w wadze żywej.

Produkcja jaj jadalnych wzrosła w porównaniu z 2014 r. o 1,6 proc. do 42,5 mld sztuk.

W 2015 r. produkcja mleka utrzymała się na poziomie 2014 r. i wyniosła ponad 30,8 mln ton.

Produkcja zbóż w ub.r. wyniosła około 104,3 mln ton i byłą o 1 proc. niższa niż w 2014 r. Większa była jednak produkcja: pszenicy, która wzrosła o 3,5 proc. do 61,8 mln ton i kukurydzy, która zwiększyła się o 11,9 proc. do 12,7 mln ton. Jednak nastąpił 14,4 procentowy spadek do koło 17,5 mln ton produkcji jęczmienia.

W 2015 r. wzrosła również o 8,6 proc. produkcja buraków cukrowych do 37,6 mln ton, o 12,2 proc. do 9,2 mln ton nasion słonecznika i ziemniaków o 6,7 proc. do 33,6 mln ton.