W piątek notowania amerykańskich zbóż na giełdzie w Chicago silnie wzrosły po czwartkowym spadku cen w wyniku silnego spadku wartości brazylijskiej waluty (o ok. 8 proc.). W piątek real odrobił blisko połowę strat. Kukurydza na CBOT podrożała o 1,8 proc. do 146,65 USD/t (dzień wcześniej potaniała o 1,5 proc.), a w ujęciu tygodniowym podrożała o 0,4 proc.

Znacznie więcej zyskała amerykańska pszenica. W piątek cena wzrosła o 2,2 proc. do 159,92 USD/t (w czwartek potaniała jedynie 0,3 proc.) natomiast przez cały ubiegły tydzień notowania wzrosły o 0,6 proc. Kwotowania real/ USD dla amerykańskiej pszenicy mają mniejsze znaczenie (udział Brazylii w światowym bilansie pszenicy jest znikomy). Większe znaczenie dla piątkowego mocnego wzrostu ceny pszenicy miała pogoda w niektórych stanach (m. in. gradobicia i silne wiatry w Kansas i Oklahomie).

Notowania zbóż na paryskiej giełdzie zarówno w piątek jak i w całym minionym tygodniu nie należały do zbytnio udanych. W piątek cena pszenicy nie zmieniła się w stosunku do dnia poprzedniego i kosztowała 165,75 euro/t, a przez tydzień notowania obniżyły się o 2,2 proc. Jeszcze gorzej wypadły notowania kukurydzy, która w piątek potaniała o 1,0 proc. do 166,75 euro/t, a przez tydzień cena spadła aż 4,0 proc. Głównym winowajcą gorszych notowań zbóż europejskich był słabnący amerykański dolar do euro (o ok. 2 proc. w minionym tygodniu), a piątkowe kwotowanie na poziomie 1,12 euro/USD jest najwyższe od ok. roku.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena nie zmieniła się (165,75 euro/t- 697 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 2,23 proc. (159,92 USD/t- 603 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena spadła o 1,04 proc. (166,75 euro/t- 702 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,78 proc. (146,65 USD/t- 553 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10