PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Rozbieżne notowania zbóż na giełdach

Rozbieżne notowania zbóż na giełdach

Autor:

Dodano:

Tagi:

Wzrosty cen zbóż na Matif i spadki na CBOT pogłębiły i tak znaczne dysproporcje cen między tymi rynkami.W edług cen zamknięcia z 15 listopada br., po przeliczeniu na złotówki (według średniego kursu NBP z tego dnia), kukurydza na giełdzie w Chicago z dostawą w grudniu kosztuje 518 zł/t, w Paryżu natomiast z dostawą w styczniu jest droższa aż o 211 zł (729 zł/t), czyli ponad 40 proc.!!! Częściowo różnicę cen tłumaczy fakt, że UE jest importerem netto kukurydzy, natomiast USA są eksporterem netto kukurydzy. Nie uzasadnia to jednak aż tak dużej rozbieżności cen i w najbliższym czasie spread cenowy powinien się zmniejszyć. Pytaniem otwartym pozostaje jedynie, która cena do której będzie się zbliżać? Wydaje się, że pomimo bardzo dobrych danych fundamentalnych (wysokie zbiory, wzrost zapasów) bardziej prawdopodobny jest wzrost ceny w USA. Przemawia za tym już osiągnięta - w ostatnich miesiącach - bardzo wysoka przecena tego ziarna za oceanem (ceny najniższe od ponad 3 lat). Znacznie mniejsza, ale również dość wysoka, jest dysproporcja pomiędzy notowaniami pszenicy po obu stronach Atlantyku. Pszenica na giełdzie w Paryżu kosztuje 857 zł/t wobec 738 zł/t w Chicago, czyli o 119 zł więcej (o 16 proc.)

ZBOŻA

Francuska organizacja COCERAL podała, że produkcja zbóż w obecnym sezonie w UE-28 wyniosła 303 mln ton wobec 275,6 mln ton rok wcześniej. Zbiory pszenicy miękkiej są oceniane na 135,2 mln ton wobec 125,7 mln ton w poprzednim sezonie. We Francji odnotowano wzrost zbiorów w stosunku do sezonu 2012/13 o 1,3 mln ton do 36,8 mln ton. Większe zbiory osiągnęły m.in. Niemcy, Polska, Hiszpania i Rumunia. Zbiory kukurydzy są szacowane na 65,4 mln ton w porównaniu do 57,4 mln ton w poprzednim sezonie. Jęczmienia zebrano 60,2 mln ton, tj. o 7,2 mln ton więcej niż przed rokiem, a żyta 10,3 mln ton wobec 7,9 mln ton w poprzednim sezonie. W Polsce produkcja zbóż ma wynieść 29,1 mln ton (wobec 27,75 mln ton w sezonie poprzednim), w tym kukurydzy 3,9 mln ton (o 0,3 mln ton więcej niż w ub. roku).

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC - ang. International Grains Council) w raporcie datowanym na 31 października br. podwyższyła prognozę globalnych zbiorów zbóż (bez ryżu) w sezonie 2013/14 do 1940 mln ton (o 10 mln ton w stosunku do poprzedniej prognozy). Zboża będzie więcej o 8,4 proc. niż w poprzednim sezonie, gdy na świecie zebrano jedynie 1790 mln ton. Dzięki znacznemu wzrostowi produkcji wzrosną uszczuplone zapasy. IGC obecnie szacuje światowe zapasy końcowe na 374 mln ton wobec 335 mln ton na koniec ubiegłego sezonu. Globalne zbiory pszenicy są oceniane na 696 mln ton (o 4 mln ton więcej niż w poprzednim raporcie) i o 6 proc. powyżej ubiegłorocznego wyniku. Światowe zapasy końcowe pszenicy są prognozowane na 182 mln ton (o 7 mln ton więcej wobec poprzedniego sezonu). Podniesiono również globalne zbiory kukurydzy o 5 mln ton do 948 mln ton. Światowe zapasy końcowe wyniosą 152 mln ton (o 26 mln ton więcej w stosunku do 2012/13).

Amerykańska firma analityczna Lanworth prognozuje światowe zbiory pszenicy na poziomie 707 mln ton (o 1 mln ton więcej w stosunku do prognozy z początku października). Poprawa pogody (deszcze) w rejonach uprawy pszenicy w Australii skłoniły Lanworth do podwyższenia oczekiwań produkcji pszenicy w tym kraju o 2 proc. do 25,3 mln ton. Globalne zbiory kukurydzy mają wynieść rekordowe 955 mln ton (wobec 949 mln ton szacowanych na początku października), światowe zapasy tego ziarna mają być najwyższe od sezonu 2001/02.

FAMMU/FAPA donosi, że wcześniejsze obawy o zasiewy ozimin na Ukrainie zostały oddalone. Ministerstwo rolnictwa tego kraju szacuje tegoroczny areał pszenicy ozimej na 6,2 mln hektarów wobec 6,6 mln hektarów rok wcześniej. Według najnowszych doniesień, ukraińscy rolnicy ukończyli siewy ozimej pszenicy. Nie udało się obsiać tylko 400 tys. ha. Analitycy podkreślają, że część zasiewów została wykonana z pewnymi opóźnieniami, niemniej jednak nie powinno to rzutować na wysokość zbiorów, gdyż pogoda jest obecnie bardzo sprzyjająca. Dobiegają końca żniwa zbóż na Ukrainie. Do tej pory zebrano 57 mln to zbóż, pokonując rekord z 2011 roku, a do zebrania pozostało jeszcze 6 proc. areału. Ministerstwo rolnictwa zapowiada wzrost produkcji zbóż do poziomu 72 mln ton w roku 2020! Natomiast rosyjskie zasiewy ozimin są kompletne w 87,7 proc. Zbiory zbóż w tym kraju osiągnęły 92,6 mln ton z 93,5 proc. areału (73,3 mln ton rok temu). Zbiory pszenicy stanowią 53,7 mln ton z 97,4 proc. powierzchni (rok temu 39,7 mln ton).

Z uwagi na impas budżetowy w USA, większość urzędów centralnych na początku października nie pracowała. W związku z tym nie ukazał się comiesięczny raport USDA na temat m.in. światowego bilansu zbóż i oleistych. Tym bardziej uczestnicy rynku wyczekiwali na listopadową publikację. Według raportu USDA, światowa produkcja pszenicy w obecnym sezonie będzie niższa niż prognozowano we wrześniu o 2,51 mln ton i wyniesie 706,38 mln ton. Zapasy końcowe mają natomiast wzrosnąć do 178,48 mln ton (wobec 176,28 mln ton). Większa produkcja tego ziarna, niż prognozowano we wrześniu, wystąpiła w Kanadzie - o 1,7 mln ton (33,2 mln ton) i w UE - o 0,44 mln ton (143,34 mln ton). Największe redukcje prognoz dotyczą Rosji - o 2,5 mln ton (do 51,5 mln ton), Kazachstanu - o 1,5 mln ton (do 15,5 mln ton) i Argentyny o 1 mln ton (do 11 mln ton). Globalną prognozę produkcji kukurydzy zwiększono o 6,61 mln ton do 956,67 mln ton. Zapasy na koniec sezonu mają wynieść 164,33 mln ton (wobec 151,42 mln ton przewidywanych we wrześniu). Największa korekta in plus dotyczy USA, gdzie zebranych ma być 355,33 mln ton (351,64 mln ton szacowano we wrześniu).

OLEISTE

Według COCERAL, produkcja roślin oleistych w UE w sezonie 2013/14 wyniosła około 31 mln ton (27,2 mln ton przed rokiem). Produkcja słonecznika wzrosła do około 9,2 mln ton (6,9 mln ton rok wcześniej). Zbiory rzepaku wyniosły 20,7 mln ton (wzrost o 6,6 proc.) dzięki zwiększonej powierzchni upraw (6,72 mln hektarów wobec 6,28 mln hektarów przed rokiem) przy zbliżonych średnich plonach 3,08 t/ha wobec 3,09 t/ha. Najwięcej rzepaku zebrano w Niemczech (5,83 mln ton wobec 4,82 mln ton), Francji (4,36 mln ton wobec 5,43 mln ton), Wielkiej Brytanii (2,15 mln ton wobec 2,57 mln ton) oraz Polsce (2,58 mln ton wobec 1,9 mln ton). Zbiory soi osiągnęły poziom 1,11 mln ton wobec 0,94 mln ton przed rokiem.

Optymistycznie ocenia zbiory rzepaku w UE Oil World (OW). Najnowsze prognozy produkcji przewidują 6,9-proc. wzrost produkcji do 21 mln ton, tj. 0,14 mln ton więcej niż zakładano miesiąc wcześniej oraz 1,35 mln ton więcej niż przed rokiem. Ostatni wzrost szacunków dotyczył Czech (1,44 mln ton wobec 1,41 mln ton przed rokiem), Polski (2,54 mln ton wobec 2,5 mln ton) oraz Rumunii (0,63 mln ton wobec 0,62 mln ton przed miesiącem). Dzięki wzrostowi podaży zapasy rzepaku w UE powinny zostać odbudowane i wzrosnąć o 52 proc. z 0,86 mln ton do 1,31 mln ton.

FAMMU/FAPA poinformowała, że w sezonie 2013/14 globalna produkcja 7 podstawowych surowców oleistych powinna wzrosnąć o 4,7 proc. (o 21,6 mln ton) do 480,6 mln ton wobec 459 mln ton sezon wcześniej oraz 434,6 mln ton dwa sezony wcześniej. Zwiększono szacunki dzięki poprawie prognoz dla orzechów ziemnych (o 1 mln do 29,1 mln ton dzięki poprawie oczekiwań w Indiach), dla rzepaku o 2,7 mln ton dzięki poprawie prognoz w Kanadzie, a także Unii oraz Chinach, do poziomu 67,5 mln ton. Jednocześnie nieznacznie pogorszyła się prognoza dla soi o 1,2 mln ton do 281,3 mln ton.

W ujęciu globalnym, USDA w listopadowym raporcie zwiększyła prognozę zbiorów oleistych z 495,12 mln ton (raport wrześniowy) do 499,37 mln ton. Zapasy końcowe mają nieznacznie spaść do 80,73 mln ton (wobec 81,23 mln ton). Światowa produkcja soi ma wynieść 283,54 mln ton (281,66 mln ton przed dwoma miesiącami), natomiast prognozę zapasów końcowych zredukowano do 70,23 mln ton (wobec 71,54 mln ton wcześniej). W USA podniesiono oczekiwane zbiory soi o blisko 3 mln ton do 88,66 mln ton. Większe tempo eksportu soi z USA obserwowane w ostatnich tygodniach znalazło swoje odzwierciedlenie w projektowanym eksporcie na ten sezon, który został zwiększony z 37,29 mln ton do 39,46 mln ton. Według danych USDA, na świecie w obecnym sezonie zostanie zebrane rekordowe 67,9 mln ton rzepaku. Wzrost produkcji jest zasługą przede wszystkim dobrych zbiorów w Kanadzie, UE i na Ukrainie.

Pszenica. Trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy spadkowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) wzrostowy. W ostatnich dwóch miesiącach znacznie poprawiła się sytuacja techniczna na wykresie pszenicy notowanej na giełdzie w Paryżu. Cena pokonała barierę psychologiczną na poziomie 200 euro/t. Znacznie słabiej przez ostatni miesiąc radziła sobie pszenica w Chicago. Spadek ceny o blisko 7 proc. praktycznie zniwelował wzrost notowań sprzed miesiąca.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy, średnioterminowy i krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy boczny. Nieznaczny wzrost notowań kukurydzy na giełdzie w Paryżu w ostatnim miesiącu należy uznać za duży sukces w kontekście słabych notowań tego ziarna za oceanem, które po kolejnych spadkach cen osiągnęło 7 listopada ponad trzyletnie minimum cenowe!

Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy. Soja - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Canola - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy boczny. Ostatni miesiąc był "chwilą wytchnienia" na rynku oleistych. Wszystkie prezentowane kontrakty wzrosły w tym czasie o ponad 1 proc., chociaż chwilowo amerykańska soja wyznaczyła nowy dołek notowań.Podobał się artykuł? Podziel się!

MULTIMEDIA

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

 • czips 2013-12-07 10:27:56
  Prawdziwa diagnoza rynkowa ;]
 • diagnoza rynkow 2013-12-07 09:54:29
  Widać jak rozbieżne są szacunki odnośnie plonów i jak nie spójne . Pierwszy lepszy z brzegu COREL liczy że w Polsce będzie więc zbóż niż rok wcześniej choć nikt w samej Polsce tego nie potwierdza . Optymiści co najwyżej mówią że będzie na tym samym poziomie co rok wcześniej tylko jak liczą to zakładają że podstawowych będzie o 200 tyś mniej a kukurydzy zakładali że będzie 4,5 mln ton a obecnie optymizm spadł do 3 mln ton . Tak właśnie tak polega szacowanie zbiorów czyli oszacować ponad miarę a potem kurczowo się tego trzymać .
  Podobnie było ze sztucznym podniesieniem wydajności w UE i podano że w każdym kraju bez wyjątku wydajność ma wzrosnąć 5,6 % i znów odnosząc się do Polski to nie miało miejsca ale szacunki w świat poszły i tego nikt nie koryguje .
  Optymistyczne jest właśnie to że następuje przełom po między rynkami i MATIF przestał małpować COBOT gdzie manipulowanie danymi jest jeszcze większe . Ignorują tam podstawowe dane a trzymają się kurczowo swoich wymyśleń . Przykładem są choćby dane odnośnie Argentyny gdzie nadal w Prognozach Japiszonów zbiory mają przekroczyć 10 mln ton a już w samej Argentynie nikt w takie bajki nie wierzy i szacują tam jak będzie 8,5 mln to max no ale Manipulacja trwa . Co prawda inwestorzy domyślają się że jest przekręt i wyniki sprzedaży spadły o połowę niż zakładano .
  Azja też dokłada swoje 5 groszy i Chiny zgłaszają zamówienia na historycznie wielkie partie . Można na całym świecie przelewać że w Kanadzie 1 mln plus Ameryce Południowej 1 mln minus ale jak słyszymy że chiny chcą kupić 10 mln ton to robi wrażenie a to chyba nie koniec bo jak to bywa zawsze coś wyniknie i mamy suszę u kitajców .
  Nasz Donek jest mistrzem wciskania kitu ale ludzie piszący raporty także mogą się pochwalić owijaniem w bawełnę . Stwierdzenie że Ukraina zasiała 100 % tego co miała zasiać gdy zakładała obsiać 17 mln hektarów a obsiała 14 mln hektarów .Fakt że więcej już ozimin nie zasieje ale taki dobór sytuacji do faktów jest manipulacja .
  Putin też zawsze startował z prognozą powyżej 100 mln ton a na przyszły sezon zarezerwowano tylko 90 mln czyli będzie mniej lub po prostu realizm dociera że nie warto przeszacowywać bo z tego nikt nie doda im rubli .
  Będzie zabawa .Oj będzie się działo i zboża znowu będzie mało .... (na melodię Piersi )

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.81.89.248
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.