W ubiegłym tygodniu notowania zbóż na giełdzie w Paryżu i Chicago przebiegały w odmiennych nastrojach. Za sprawą słabnącego dolara wobec euro w ujęciu tygodniowym spadły ceny kontraktów terminowych na Matif i wzrosły na CBOT. Najwięcej zyskała amerykańska kukurydza, głównie z powodu dalszego ciecia prognoz zbiorów w Argentynie (szczegóły poniżej).

Pszenica w kontrakcie z dostawą w maju w piątek na MATIF podrożała o 1,1 proc. i kosztowała 250,00 euro/t (1162 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 37,4 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 0,5 proc. 

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek wzrosła o 0,8 proc. i wyniosła 241,75 euro/t (1124 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 27,6 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 2,4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym w piątek podrożała o 2,3 proc. i kosztowa 250,77 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 38,7 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 1,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,1 proc. i wyniosła 262,29 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 15,0 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 3,5 proc.

Wyższe prognozy produkcji zbóż w Unii Europejskiej

Według Unii Europejskiej (UE) zbiory pszenicy miękkiej w nadchodzącym sezonie 2023/24 będą wyższe o 5,0 mln t wobec poprzedniego sezonu i wyniosą 131,9 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory wzrosną we Francji o 0,6 mln t do 34,2 mln t, w Niemczech produkcja będzie niższa o 0,2 mln t i wyniesie 22,1 mln t i w Polsce wzrośnie o 0,1 mln t do rekordowych historycznie 13,5 mln.

KE prognozuje, że zbiory kukurydzy w UE w przyszłym sezonie będą wyższe o 13,0 mln t i wyniosą 65,6 mln t (w obecnym sezonie były niższe o 21,2 mln t wobec poprzedniego sezonu). Wśród największych unijnych producentów zbiory wzrosną we Francji o 1,3 mln t do 12,2 mln t, w Polsce produkcja będzie niższa o 0,9 mln t i wyniesie 7,4 mln t i w Rumunii wyższa o 5,7 mln t i wyniesie 13,2 mln t.

 

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował 12 kwietnia br. najnowszy miesięczny raport na temat m. in. prognoz światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie. Globalne zbiory pszenicy w 2022/23 mają wynieść rekordowe 789,02 mln t - wzrost o 9,89 mln t wobec sezonu 2021/22 i wzrost o 0,08 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 265,05 mln t- o 7,04 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w bieżącym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej - o 3,90 mln t do 134,34 mln t, na Ukrainie spadek zbiorów ma wynieść 12,01 mln t do zaledwie 21,0 mln t, w Argentynie- o 9,6 mln t do 12,55 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie - o 11,53 mln t do 33,82 mln t, w Kazachstanie - o 4,59 mln t do 16,4 mln t (wzrost prognoz przez miesiąc o 2,4 mln t), w USA - o 0,1 mln t do 44,9 mln t, w Rosji- o 16,84 mln t do rekordowych 92,0 mln t i w Australii- o 2,76 mln t do rekordowych 39,0 mln t.

Według kwietniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1144,50 mln t- spadek o 72,5 mln t wobec poprzedniego sezonu i spadek 3,02 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy na koniec bieżącego sezonu mają spaść o 11,56 mln t do 295,35 mln t. W USA prognozowany jest spadek produkcji o 34,14 mln t do 348,75 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 9,0 mln t do 125,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 15,13 mln t do 27,0 mln t, w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe aż o 18,4 mln t i wynieść 52,97 mln t i w Argentynie niższe o 12,5 mln t i wynieść 37,0 mln t (spadek przez miesiąc o 3,0 mln t i o 7,0 mln t dwa miesiące wcześniej).

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wrosła w piątek o 1,11 proc. (250,00 euro/t - 1162 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 2,32 proc. (250,77 USD/t - 1054 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena w czwartek wzrosła o 0,83 proc. (241,75 euro/t- 1124 zł/t).
Wykres 6


Notowania zerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 2,15 proc. (262,29 USD/t- 1103 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10