Copa i Cogeca, organizacje reprezentujące 23 mln unijnych rolników i 22 tys. spółdzielni rolniczych, dały wyraz swojemu rozczarowaniu decyzją Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, który nie przedstawił w tym tygodniu opinii przemawiającej za wznowieniem zatwierdzenia substancji czynnej glifosatu, który jest składnikiem wielu herbicydów.

Zdaniem organizacji należy trzymać się pozytywnej oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Sekretarz generalny Copa-Cogeca stwierdził, że jest głęboko rozczarowany brakiem postępów w tej kwestii. Od zawsze Copa-Cogeca wspiera rolę EFSA i dlatego właśnie apeluje o odnowienie zatwierdzenia glifosatu. Zarówno instytucje UE jak i państwa członkowskie są odpowiedzialne za budowanie zaufania do naszych surowych norm bezpieczeństwa żywności poprzez udzielanie wsparcia EFSA. EFSA wydała pozytywną ocenę na temat glifosatu i decyzja ta powinna zostać uszanowana, gdyż w przeciwnym razie może dojść do załamania się zaufania do unijnych procedur.

Rolnicy prowadzą uprawę bezorkową (zrównoważoną metodę uprawiania roli), korzystając z glifosatu. Dzięki temu ich koszty są optymalne, a gleby utrzymane w dobrym stanie. Jest to bardzo dobre narzędzie, które w połączeniu z międzyplonem pozwala na zapobieganie erozji i zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych.

 Podsumowując, przewodniczący Copa-Cogeca zaapelował do państw członkowskich o głosowanie za odnowieniem zatwierdzenia na posiedzeniu komisji odwoławczej UE. Bez glifosatu zagrożona zostanie konkurencyjność naszych gospodarstw i produkcja żywności, ponieważ nie ma rozwiązania alternatywnego.