Obecnie ceny ziemi ornej (w przeliczeniu) wynoszą od około 10,4 tys. zł/ha do około 41,8 tys. zł/h.

Najwyższe ceny gruntów ornych obowiązują na Nizinie Naddunajskiej i w Banatian w południowo-wschodniej części kraju. Najniższe ceny są w północno-wschodniej Rumunii w rejonie Vaslui.

W 2016 r. około 100 tys. ha użytków rolnych zmieniło właścicieli lub posiadaczy, stanowiło to około 0,8 proc. łącznej powierzchni gruntów rolnych Rumunii. 

W bieżącym roku oczekuje dalszego wzrostu obrotów ziemią i wzrostu o 10 proc. średniej ceny ziemi. Według rumuńskiego europarlamentarzysty Daniela Buda, około 5,4 mln ha lub 43 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych w Rumunii jest już własnością lub w posiadaniu cudzoziemców.

Jak informują rumuńskie media i rolnicze stowarzyszenia branżowe, już 2016 z w rękach cudzoziemców było 40 proc. ziemi. Do 2020 r. udział ten może wzrosnąć do 70 proc.