Związek żąda wznowienia dyskusji o sprzedaży ziemi rolniczej. Wśród zagranicznych nabywców ziemi rolniczej w Rumunii są przede wszystkim: Włosi, Niemcy, Duńczycy, Holendrzy, Francuzi i obywatele USA.

Cena hektara ziemi rolniczej w Rumunii wynosi od 2 tys. do 18 tys. euro, podczas gdy w wielu krajach UE przekracza nawet 30 tys. euro. Przez obcokrajowców kupowana jest nie tylko ziemia rolnicza, lecz także całe gospodarstwa.

Zdaniem rumuńskiego związku rolników masowego wykupu ziemie przez cudzoziemców można było zapobiec, korzystając z uregulowań prawnych obowiązujących w UE.