Według rumuńskiego urzędu statystycznego (INS) w końcu 2016 r. było 3,42 mln gospodarstw rolnych, czyli 208 tys. lub 5,7 proc. mniej niż w 2013 r.

Powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się zgodnie ze statystykami rumuńskimi od 2013 r. do 2016 r. o 4,2 proc. do 12,5 mln ha. Powierzchnia gruntów ornych spadła o 4,7 proc. do 7,81 mln ha, łąki i pastwiska o 3,4 proc. do 4,25 mln ha.

Powierzchnia gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 10 proc. do 142 tys. ha, podczas gdy powierzchnia produkcyjna upraw trwałych o 301 tys. ha pozostawała stabilna.

Średnia wielkość gospodarstwa w ubiegłym roku to 3,65 ha tylko nieznacznie wyższa od 3,60 ha w 2013 r.

Duże gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha stanowiły tylko 0,5 proc. wszystkich przedsiębiorstw, ale zarządzały połową powierzchni użytków rolnych w Rumunii. Statystycy stwierdzili, że 61 proc. rolników posiadało ziemię na własność a blisko 29 proc. korzystało z gruntów dzierżawionych,  pozostali zaś z innych gruntów, takich jak grunty wspólne.

Pogłowie świń zmniejszyło się o 2,2 proc. do 4,14 mln sztuk w okresie od 2013 r. do 2016 r. Bydła było 1,85 mln, czyli o 4,5 proc. mniej. Z drugiej strony rolnicy zwiększyli pogłowie drobiu o 1,2 proc. do 77,20 mln, a owiec i kóz odpowiednio o 1,8 proc. i 3,5 proc.