Zbiory pszenicy w 2016 r. są o około 7 proc. wyższe niż w 2015 r. Przyczyniły się do tego przede wszystkim większe plony, które w przypadku pszenicy były o 1,6 proc. większe niż w 2015 r.  

Zbiory rzepaku w 2016 r. wyniosły 1,27 mln ton wobec 959 tys. ton w ub.r. Przyczynił się do tego 19 proc. wzrost areału w porównaniu z 2016 r. i 10 proc. średni wzrost plonu z hektara.

Susza wpłynęła jednak na zbiory słonecznika, którego wyprodukowano o 18 tys. ton mniej niż w 2015 r.