Produkcja roślinna

Według wyników spisu rolnego z 2020 opublikowanego przez Narodowy Instytut Statystyczny (INS), w badanym roku było 2,887 mln gospodarstw, które uprawiały łącznie około 12,76 mln ha. Liczba gospodarstw zmniejszyła się, zatem o 972 tys., czyli 25,2 proc. od spisu z 2010 r., podczas gdy powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się o 543 tys. ha, czyli 4,1 proc.

Wzrósł odpowiednio średni areał gospodarstw, do 4,42 ha, ale jest nadal bardzo skromny w porównaniu z UE. Odsetek gospodarstw w Rumunii, które uprawiają więcej niż 10 ha wzrósł z 2,2 proc. w 2010 r. do 4,2 proc. w 2020 r. Odsetek gospodarstw posiadających więcej niż 50 ha użytków rolnych według ankiety wynosił ok. 1 proc., ale stanowiły one 54,0 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych.

Grunty orne w Rumunii powiększyły się w latach 2010-2020, o 265 tys. ha lub 3,1 proc. do 8,57 mln ha. Wzrosła również powierzchnia upraw trwałych, o około 32 tys. ha lub 10,4 proc. do 344 tys. ha, powierzchnia łąk i pastwisk zmniejszyła się o 783 tys. ha lub 17,4 proc. do 3,72 mln ha. Najważniejszymi uprawami były kukurydza, pszenica miękka, słonecznik i rzepak, których udział w produkcji wzrósł z dwóch trzecich ponad dziesięć lat temu do ponad 73 proc..

Mniej świń i bydła, więcej owiec i kóz

Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, statystycy w Bukareszcie ustalili, że w ciągu dziesięciu lat do 2020 r. pogłowie świń zmniejszyło się o jedną trzecią do 3,58 mln sztuk, a bydła o prawie 10 proc. do 1,795 mln sztuk. Natomiast liczba owiec i kóz wzrosła odpowiednio o 16 proc. do 9,74 mln i 3,5 proc. do 1,285 mln sztuk.

Wraz z wycofaniem się z hodowli trzody chlewnej i bydła, zapotrzebowanie na siłę roboczą w rolnictwie rumuńskim również znacznie spadło. Według INS łączna wielkość pracy wykonywanej w gospodarstwach latach 2010-2020 spadła o 39 proc. w do 1,005 mln rocznych jednostek pracy (AWU).