Dostawy mleka krowiego w 2015 r. wyniosły około 919 300 ton, czyli 77 400 ton, albo o 7,8 proc. mniej niż w 2014 r.

W tym czasie dostawy mleka od wszystkich gatunków spadły o 14,5 proc. z 1,054 mln ton do 996 tys. ton, w tym mleka krowiego z 996 650 ton.

W 2015 r. wzrosła jednak rumuńska produkcja serów o 9,4 proc. do 81 650 ton, jogurtów o 14,8 proc. do 190 500 ton. Wyższa była także produkcja mleka spożywczego o 3,6 proc., osiągając 259 500 ton oraz masła o 5,7 proc. ,wzrastając do 11 200 ton. Było to możliwe dzięki importowi mleka surowego.

Uboje bydła w 2015 wyniosły 208 200 sztuk, czyli około 72 000 więcej niż w 2014 r.