Udział w rynku wzrósł o 11,4 proc. do 33,5 mld euro, a sprzedaż detaliczna zwiększyła się dwucyfrowo po raz drugi od czasu kryzysu finansowego.

W UE sprzedaż produktów ekologicznych przekracza 30 mld euro, dzięki czemu Unia Europejska jest drugim, co do wielkości wspólnym rynkiem żywności ekologicznej na świecie po USA.

Według instytutu badawczego rolnictwa ekologicznego (FiBL), stowarzyszenie społeczeństwa informacyjnego agrarmarkt (AMI), w 2016 r. konsumenci w UE wydali 61 euro na osobę na żywność ekologiczną (w całej Europie było to 41 euro). Wydatki konsumpcyjne na żywność ekologiczną poniesione przez jedną osobę podwoiły się w ciągu ostatniej dekady.

W 2016 r. 13,5 mln hektarów użytków rolnych było uprawianych ekologicznie w Europie (w UE 12,1 mln ha).  Z ponad 2 mln hektarami, Hiszpania była nadal krajem o największej powierzchni upraw ekologicznych organicznej w Europie,  na drugim miejscu były Włochy (1,8 mln ha) a potem Francja (1,5 mln ha).

Powierzchnia gruntów zajmowanych przez uprawy ekologiczne w Europie i UE zwiększyła się o prawie 1 mln ha, co oznacza wzrost o 6,7 proc. w Europie i o 8,2 proc. w Unii Europejskiej. Największy przyrost w 2016 r. odnotowały Włochy wyniósł on ponad 300 tys. ha więcej niż w roku poprzednim, a druga Francja mogła pochwalić się wzrostem o ponad 200 tys. ha.

Ekologiczne grunty stanowiły 2,7 proc. całkowitej powierzchni gruntów rolnych w Europie i 6,7 proc. w Unii Europejskiej. W Europie i na całym świecie Lichtenstein ma najwyższy odsetek ziemi użytkowanej ekologicznej (37,7 proc). Dziewięć krajów europejskich wskazało, że co najmniej 10 proc. ich gruntów rolnych jest uprawiane ekologicznie.

W Europie było ponad 370 tys. producentów ekologicznych a prawie 300 tys. w Unii Europejskiej. Turcja była krajem z największą liczbą farm ekologicznych (prawie 68 tys.). Liczba producentów w Europie wzrosła o 7 proc. w 2016 r. (10 proc. w UE).

W 2016 r. w Europie było prawie 66 tys. przetwórców produktów ekologicznych, a w Unii Europejskiej prawie 63 tys. W tym samym czasie w Europie było prawie 4,7 tys. importerów było, a blisko 4 tys. w UE. Krajem z największą liczbą przetwórców były Włochy (prawie 17 tys.), podczas gdy Niemcy miały najwięcej importerów  produktów ekologicznych (około 16 tys.).

W skali globalnej sprzedaż żywności ekologicznej w krajach europejskich ma najwyższy udział w rynku żywności. Przy 9,7 proc. udziale Dania ma największy procent zasobów organicznych we wszystkich krajach na świecie.