Zaopatrzenie w nawozy

W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, polifoski 6: 20: 30, Wap Mag oceniono jako dobry, siarczan potasu, superfosfat wzbogacony 40 proc., polifoskę 8: 24: 24 oraz 4:12:32 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc., jako słaby.

W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

W województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy był również wystarczający,

W województwie łódzkim, jako bardzo dobre określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe występujące w 90-92 proc. punktów sprzedaży, dobre jest zaopatrzenie w sól potasową w 79 proc. punktów i polifoskę 6: 20: 30 – w 83 proc. punktów, polifoska 8: 24: 24 - zaopatrzenie średnie – w 62 proc. punktów, Jako dostateczne – zaopatrzenie w nawozy fosforowe – w 40 proc. punktów, i wapniowo magnezowe w 47 proc. punktów, Jako słabe określono zaopatrzenie, siarczan potasu – 33 proc., i polifoskę 4: 12: 32 w 26 proc., Jako bardzo słabe - wapniowe – są dostępne w 20 proc. punktów sprzedaży i amofoska w 14 proc. punktów sprzedaży.

W województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24, polifoskę 6:20:30 i nawozy wapniowe. Poziom wystarczający cechował zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Bardzo słabe było zaopatrzenie w siarczan potasu polifoskę 4: 12: 32 oraz amofoskę. 

W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono, jako dobry, ale zainteresowanie kupnem było słabe. Brak popytu na sól potasową, w 33 proc. punktów brak siarczanu potasu. W odniesieniu do nawozów wapniowych i wapniowo magnezowych – stan zaopatrzenia dobry, ale brak zainteresowania. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia dobry, ale wysokie ceny nawozów ograniczały zainteresowanie kupnem.

W województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową,
a także  polifoskę 8:24:24  i polifoskę 6: 20:30 był wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40 proc., superfosfat pojedynczy granulowany, nawozy wapniowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.  Nadal nie występował na rynku siarczan potasu. 

W województwie podkarpackim zaopatrzenie w nawozy azotowe, siarczan potasu, polifoskę 8:24:24, superfosfat pojedynczy granulowany, oraz amofoskę a także w nawozy wapniowe było dobre. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc., siarczan potasu, oraz polifoski 4:12:32 i 6:20:30 było wystarczające.

W województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe był wystarczający, nawozy były zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc., polifoskę 4: 12:32 oraz amofoskę (zamawiane sporadycznie). Brak w ofercie siarczanu potasu.

W województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy był dobry. Dostawy siarczanu potasu były realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.
w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, wapniowe polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczające. Brakowało siarczanu potasu,   nawóz ten sprowadzany był  na zamówienie, superfosfatu pojedynczego  granulowanego, polifoski  4:12:32  oraz amofoski .

W województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako dobre. Słabe było zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz  superfosfat wzbogacony 40 proc. Nadal czasem brakuje w  dostawach amofoski oraz siarczanu potasu do  punktów sprzedaży.

W województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane  nawozy jest wystarczające.  Brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz nawozach wapniowych.
w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowe, określono jako wystarczające, okresowo brakowało w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany, występował w 40 proc. punktów zaopatrzenia w nawozy, siarczan potasu występował w 80 proc. punktów, nawozy wapniowe w 60 proc., a wapniowo magnezowe w  80 proc. punktów zaopatrzenia.
w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy
był wystarczający, a w razie braków nawozy były szybko sprowadzane na zamówienie.
 

Ceny nawozów

U dystrybutorów zbierane były najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie pomorskim 82,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie pomorskim 71,00 zł/dt,

- mocznik w województwie lubuskim 90,00 zł/dt,

nawozy fosforowe: 

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 66,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie podlaskim 137,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie mazowieckim 110 ,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie dolnośląskim 212,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie podlaskim 144,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie lubuskim 138,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie opolskim  92,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim 83,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów  największe ceny osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie podkarpackim 140,00 zł/dt;

- mocznik w województwie małopolskim i zachodniopomorskim 180,00 zł/dt;

nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 122,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim       ;

- superfosfat wzbogacony 40 proc., 242, 00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 220,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- siarczan potasu 339,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie podkarpackim

- polifoska 6: 20: 30- 237,00 zł/dtw województwie pomorskim

- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim

- amofoska 138 zł/dt w województwie warmińsko mazurskim.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do III kwartału 2015 r. w 95 na 176 pozycji miał miejsce spadek cen a w następnych 22 przypadkach stagnacja cen. Oznacza to, że 34,00 proc. cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. wynosi 139 zł. ,  zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł.  – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

 Wśród rozpatrywanych cen nawozów azotowych w 3 kwartale 2016 r.
cena czystego składnika – azotu była najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztował
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymywała się podobna tendencja.

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne było,
że czysty składnik był w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40 proc. niż w pojedynczym granulowanym.

Dla nawozów potasowych nie było wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadziły sprzedaży siarczanu potasu.
Z analizy posiadanych ograniczonej ilości danych dotyczących nawozów potasowych wynikało, że zarówno dla cen minimalnych jak
i maksymalnych czysty składnik – potas, był zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż
 w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych, jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek  oraz amofoski nie wykazywały jednoznacznych prawidłowości.