Zaopatrzenie w nawozy:

 

·       W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

·       w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, polifoski 6:20:30 oraz 4:12:32 oceniono jako dobry, siarczan potasu, Wap Mag, polifoskę 8:24:24 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe i wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc., jako słaby.

·       w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie łódzkim, jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w saletrę amonową, i w saletrzak w 97 proc. punktów sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w mocznik – 94 proc. punktów, sól potasową w 87 proc. punktów oraz polifoskę 6: 20: 30 w 90 proc. punktów. Średnie - polifoska 8:24:24 na poziomie 65 proc. punktów sprzedaży.  Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono w superfosfat wzbogacony 40 proc. - w 45 proc. punktów, i w nawozy wapniowo magnezowe 55 proc., Jako słabe określono zaopatrzenie w siarczan potasu i superfosfat pojedynczy granulowany w 32 proc. punktów i polifoskę 4:12:32 w 16 proc. punktów. Jako bardzo słabe - wapniowe i amofoska – są dostępne w 16-19 proc. punktów sprzedaży

·       w województwie małopolskim, jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8: 24: 24, polifoskę 6:20:30. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Słabe jest zaopatrzenie w amofoskę, a bardzo słabe
w siarczan potasu.  Brakuje polifoski 4:12:32, ale dostępne są inne nawozy wieloskładnikowe – np. unifoska, polifoska M.

·       w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono, jako dobry, jedynie zaopatrzenie w mocznik było na poziomie 83 proc. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w 50 proc. punktów brak superfosfatu pojedynczego granulowanego, natomiast superfosfat wzbogacony występował w 83 proc. punktów sprzedaży. W kwietniu brakowało  popytu na sól potasową,  a w 17  proc. punktów nie było siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe określono, jako dobry, ale brakowało zainteresowania nawozami z tej grupy. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb  ale wysokie ceny nawozów powodowały ograniczone  zainteresowanie kupnem.

·       w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, superfosfat pojedynczy granulowany sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 był wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40 proc., nawozy wapniowe, polifoska 4: 12:32 oraz amofoska sprowadzane były na zamówienie. Brakowało siarczanu potasu.

·       w województwie podkarpackim zaopatrzenie w analizowane nawozy było dobre. Zaopatrzenie w wapno węglanowe oraz polifoskę 4: 12:32 było wystarczające.

·       w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 i nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe było wystarczające, nawozy były zamawiane w miarę potrzeb. Występowały niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc, polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę (były zamawiane sporadycznie). Nie było podaży w przypadku siarczanu potasu.

·       w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy był dobry. Dostawy siarczanu potasu były realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

·       w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, nawozy wapniowe, polifoski 8:24:24 i 6:20:30 było wystarczające.  Brakowało siarczanu potasu (nawóz ten sprowadzany był na zamówienie), superfosfatu pojedynczego granulowanego, polifoski 4:12:32 oraz amofoski .

·       w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono, jako dobre. Słabe było zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę Nadal brakowało w dostawach do punktów sprzedaży siarczanu potasu.

·       w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy było wystarczające.  Brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz nawozach wapniowych.

·       w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowo magnezowe określono, jako wystarczające, występują okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany występował w 40 proc. punktów zaopatrzenia w nawozy. Nawozy wapniowe wystąpiły w 60 proc. punktów zaopatrzenia w nawozy, a wapniowo magnezowe w 80 proc.

·       w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy
jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

 

Ceny nawozów

 

U dystrybutorów zebrane zostały najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie warmińsko mazurskim 94,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie lubuskim 79,00 zł/dt,

- mocznik w województwie łódzkim 104,00 zł/dt,

nawozy fosforowe: 

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 66,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie warmińsko mazurskim 132,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie zachodniopomorskim 125 ,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie opolskim 213,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim 116,00 zł/dt;

- polifoska 6: 20:30 w województwie podlaskim 140,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie podlaskim 94,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim 83,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 173,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie podkarpackim 144,00 zł/dt;

- mocznik w województwie podkarpackim 190,00 zł/dt;

nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 100,00 zł/dt w województwie podkarpackim;

- superfosfat wzbogacony 40 proc., 242,00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 264,00 zł/dt w województwie małopolskim;

- siarczan potasu 360,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -222,00 zł/dt w województwie podkarpackim

- polifoska 6: 20:30- 237,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- polifoska 4: 12: 32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- amofoska 145 zł/dt w województwie  pomorskim;.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do kwietnia 2016 r., w 99 na 176 pozycji obserwowano spadek cen a w następnych 28 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 28,00 proc. cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Ceny czystego składnika

 

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. wynosi 139 zł.,  zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu wynosiła 139 zł.  – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych cen nawozów azotowych w kwietniu 2017 r.
dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu była najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztował
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja..

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest,
że czysty składnik był w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40 proc. niż w pojedynczym granulowanym.

Dla nawozów potasowych nie było wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadziły sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, był  zdecydowanie tańszy w soli potasowej  niż  w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczyła wszystkich województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych, jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazały jednoznacznych prawidłowości.