Zaopatrzenie w nawozy w marcu 2017 r.

·       W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

·       w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, polifoskę 6:20:30 oceniono jako dobry, siarczan potasu, Wap Mag, polifoskę 8:24:24 oraz 4:12:32 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe i wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc., jako słaby.

·       W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie lubuskim nie uzyskano informacji o stanie zaopatrzenia w analizowane nawozy.

·       W województwie łódzkim, jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w saletrę amonową, i w saletrzak w 96 proc. punktów sprzedaży. Dobre było zaopatrzenie w mocznik – 93 proc. punktów, sól potasową i polifoskę 8:24:24 oraz polifoskę 6:20:30 w 86 proc. punktów. Jako dostateczne oceniono zaopatrzenie w nawozy fosforowe 39-46 proc. punktów i w nawozy wapniowo magnezowe 54 proc. punktów. Jako słabe określono zaopatrzenie w siarczan potasu 36 proc. punktów i polifoskę 4:12:32 w 18 proc. punktów. Jako bardzo słabe - wapniowe i amofoska –były dostępne w 11-14proc. punktów sprzedaży.

·       w województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8: 24:24, polifoskę 6:20:30. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Słabe było zaopatrzenie w nawozy wapniowe oraz amofoskę. Bardzo słabe było zaopatrzenie w siarczan potasu. Brakowało polifoski 4:12:32, ale dostępne były inne nawozy wieloskładnikowe – np. unifoska , polifoska M.

·       w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i wapniowe określono, jako dobry, ale zainteresowanie kupnem nawozów wapniowych oraz wapniowo magnezowych było słabe. Słabe było zaopatrzenie w nawozy fosforowe w 50 proc. punktów brakowało superfosfatu pojedynczego granulowanego. Odnotowano brak popytu na sól potasową, a w 33 proc. punktów brak siarczanu potasu. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany był zgodnie z potrzebami, ale wysokie ceny nawozów powodowały ograniczone zainteresowanie ich zakupem.

·       w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, superfosfat pojedynczy granulowany sól potasową, a także polifoskę 8: 24:24 i polifoskę 6:20:30 był wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40 proc., nawozy wapniowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane były na zamówienie. Siarczanu potasu brakowało.

·       W województwie podkarpackim zaopatrzenie w analizowane nawozy było dobre. Zaopatrzenie w wapno węglanowe oraz polifoskę 4:12:32 było wystarczające.

·       w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 i nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe było wystarczające, nawozy były zamawiane w miarę potrzeb. Występowały niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz amofoskę ( były zamawiane sporadycznie). W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 brakowało oferty.

·       w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy był dobry. Dostawy siarczanu potasu były realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

·       W województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, nawozy wapniowe, polifoski 8: 24: 24 i 6: 20: 30 był wystarczający.  Nadal brakowało siarczanu potasu (nawóz ten sprowadzany był na zamówienie), superfosfatu pojedynczego granulowanego, polifoski 4:12:32 oraz amofoski.

·       w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono, jako dobre. Słabe było zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz superfosfat wzbogacony 40 proc. Nadal brakowało w dostawach amofoski oraz siarczanu potasu do punktów sprzedaży.

·       W województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy było wystarczające.  Brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz nawozach wapniowych.

·       W województwie wielkopolskim zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowo magnezowe określono, jako wystarczające, występują okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany występował w 40 proc. punktów zaopatrzenia w nawozy. Nawozy wapniowe występowały w 60 proc. punktów zaopatrzenia, a wapniowo magnezowe w 80 proc.

·       W województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy
był wystarczający, a w razie braków nawozy były szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów mineralnych

U dystrybutorów zbierane były najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie warmińsko mazurskim  94,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie lubuskim 79,00 zł/dt,

- mocznik w województwie warmińsko mazurskim 106,00  zł/dt,

nawozy fosforowe: 

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 64,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie warmińsko mazurskim 132,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie podlaskim 110 , 00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie opolskim 213,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim 116,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie podlaskim 139,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie mazowieckim 86,00 zł/dt;

- amofoska 4: 16: 18 w województwie mazowieckim 83,00 zł/dt.

Wśród najwyższych cen poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie mazowieckim 144,00 zł/dt;

- mocznik w województwie podkarpackim 190,00 zł/dt;

nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 102,00 zł/dt w województwie dolnośląskim;

- superfosfat wzbogacony 40 proc., 242,00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 220,00 zł/dt w województwie małopolskim;

- siarczan potasu 360,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -222,00 zł/dt w województwie podkarpackim;

- polifoska 6:20:30-  237,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- polifoska 4: 12: 32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- amofoska 135 zł/dt w województwie  pomorskim;.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do marca 2016r.,
w 106 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 30 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 23,00 proc. cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (np. cena jednej dt superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. wynosi 139zł., a zawartość fosforu w jednej dt tego  nawozu  wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu  wynosi 139 zł.  – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

        Wśród rozpatrywanych cen nawozów azotowych w marcu 2017 r.
dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu była najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najwięcej czysty składnik nadal kosztował
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja.

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne było to,
że czysty składnik jest w większości województw był tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40 proc. niż
w pojedynczym granulowanym.

Dla nawozów potasowych nie było wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadziły sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych, jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazywały jednoznacznych prawidłowości.