Po wczorajszym wzroście ceny rzepak jest najdroższy od dwóch tygodni. Z punktu widzenia analizy technicznej wykresu, od trzech miesięcy budowana jest formacja trójkąta - lokalne szczyty notowań położone są coraz niżej, a dołki coraz wyżej (wykres poniżej). Górne ograniczenie (linia poprowadzona po szczytach) znajduje się obecnie tuż nad 380 euro/t. Dolne ograniczenie nieznacznie poniżej 370 euro/t.

Siłą rzeczy pole ruchu wewnątrz formacji zawęża się i nastąpi jej opuszczenie. Aby formacja była wiarygodna powinno to wystąpić w najbliższych dniach. Prawdopodobieństwo przemawia (60 proc.) za kontynuacją trendu, czyli spadkami cen. Jednak jest to najmniej wiarygodna technicznie formacja, więc 40 proc. szansy jest na odwrócenie trendu i wzrosty notowań.

USDA podał wczoraj wysokość  tygodniowych zobowiązań eksportowych soi w USA. Analitycy oczekiwali eksportu w granicach 1 mln ton. Rzeczywiste dane były nieznacznie lepsze i wyniosły 1,037 mln ton. Od początku sezonu eksport amerykańskiej soi osiągnął już poziom 89 proc. projekcji Departamentu Rolnictwa na cały sezon, przy średniej pięcioletniej na poziomie 60 proc. (w porównywalnym okresie). Dane te wystarczyły do wzrostu cen soi w Chicago. Jednak prawdziwym testem dla notowań może być publikowany dzisiaj raport USDA na temat bilansu soi i oleistych na świecie.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- wczoraj wzrost ceny o 0,487proc. (377,75 euro/t- 1575 zł/t).


Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Cena kontraktów majowych podniosła się o 0,60 proc., sierpniowe podrożały o 0,60 proc. i kosztowały 376,00 i 372,50 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif zdecydowanie dominuje trend spadkowy, zarówno długo- jak i średnioterminowy, natomiast krótkoterminowy jest wzrostowy.


Najbliższe opory, które mogą powstrzymać dalsze wzrosty znajdują się na poziomie ok. 390 euro i 400 euro. Jednak największą barierą do pokonania będzie cena ok. 415 euro/t. Najbliższe wsparcie występuje na poziomie 360 euro/t.

Soja CBOT, kontrakt listopadowy- wzrost ceny wczoraj o 1,25 proc. (469,85 USD/t- 1449 zł/t).


Kontrakty wygasające w styczniu podrożały o 0,92 proc., marcowe podniosły się o 0,60 proc. i kosztowały 465,35 i 458,55 USD/t.

Podobnie jak w przypadku rzepaku na Matif, w Chicago na soi obecnie dominuje trend spadkowy- długo-i średnioterminowy, natomiast krótkoterminowy jest wzrostowy (kontrakt listopadowy) i spadkowy (wykres kontynuacyjny).

Canola WCE, kontrakt listopadowy- spadek ceny wczoraj o 0,12 proc. (481,60 CAD/t- 1426 zł/t).


Cena kontraktów terminowych kanadyjskiej canoli notowanych na WCE w Winnipeg wygasających w  styczniu obniżyła się o 0,12 proc., marcowe potaniały o 0,10 proc. i kosztowały odpowiednio 490,10 i 498,50 CAD/t.

Podobnie jak w przypadku rzepaku na Matif, w Winnipeg na canoli występuje trend spadkowy- długo- i średnioterminowy, natomiast krótkoterminowy jest boczny.