Choć prognoza zakłada nieco większe zbiory zbóż to o 1,2 mln t. w dół skorygowano zbiory pszenicy miękkiej - do 145,5 mln ton, uwzględniając przede wszystkim niekorzystne warunki pogodowe we Francji. Łącznie o 2,7 mln t. obniżono prognozy dla: Francji, Skandynawii, Hiszpanii, krajów Beneluksu i Polski. Negatywne korekty zostały częściowo zrekompensowane poprzez podwyższenie prognoz łącznie o 1,5 mln t. dla: Rumunii, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Czech, Włoch oraz Grecji.

Obecne prognozy produkcji pszenicy miękkiej są o 4 mln t niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Podkreślane jest również prawdopodobieństwo pogorszenia jakości ziarna z tegorocznej produkcji, zwłaszcza z regionu Francji. SG obniżyła o 0,9 mln t wcześniejszą prognozę unijnego eksportu pszenicy zwyczajnej w bieżącym sezonie do 29 mln t.

Niewielkich korekt w dół o 0,6 mln t dokonano w przypadku jęczmienia, do 62,1 mln t. Zmiany te są odzwierciedleniem spodziewanych gorszych zbiorów we Francji, Czechach i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie częściowo zrekompensowane mają być lepszymi wynikami na Węgrzech, w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Bułgarii i Rumunii.

Firma analityczna nieznacznie obniżyła o 0,5 mln t prognozę dla kukurydzy do 61,7 mln t i uwzględnia to oczekiwane spadki plonowania we Francji oraz mniejszy areał upraw niż w poprzednich szacunkach w Grecji, Włoszech, Portugalii i Czechach, informuje FAMMU/FAPA.