Straty powodowane wymarznięciami odnotowane w Polsce czy Litwie nie będą miały większego ujemnego wpływu na wyniki tegorocznej produkcji zbożowej Unii. Zima w większości krajów miała łagodniejszy przebieg niż zazwyczaj.

Pojawiają się jednak pewne obawy, że wzrost roślin może następować zbyt szybko, co czyni je bardziej podatnymi na ewentualne przymrozki. Epizody mrozu mogą wystąpić jeszcze w niektórych krajach, a zwłaszcza na Litwie, Łotwie, w Polsce, Niemczech i w Szwecji. Jednak obszar nimi objęty nie będzie rozległy, stąd i ewentualne straty nie powinny w istotny sposób wpływać na wyniki tegorocznych zbiorów.

Opady, zapowiadane przez synoptyków od połowy lutego, powinny korzystnie wpłynąć na odbudowanie zasobów wodnych gleb w takich krajach jak: Francja, Włochy czy Hiszpania. Pewne problemy z wilgotnością gleb mogą jednak wystąpić we wschodniej Hiszpanii.

Strategie Grains obniżyła prognozę produkcji pszenicy miękkiej w 2016 r. z wcześniej zakładanych 143,1 mln t do 142,6 mln t. głównie ze względu na mniejszą powierzchnię upraw tego gatunku w Polsce, Republice Czech oraz Rumunii. Natomiast spodziewane zbiory jęczmienia zostały nieznacznie skorygowane w górę z 60,1 mln t do 60,2 mln t. Oznacza to poziom produkcji o 1 proc. niższy w porównaniu z 2015 rokiem, informuje FAMMU/FAPA.

Prognozowana produkcja kukurydzy została obniżona z 64,6 mln t do 63,9 mln t, głównie ze względu na redukcję szacunków areału dla Węgier, Chorwacji, Włoch i Francji. Pomimo to przewidywana wysokość zbiorów jest o 11 proc. wyższa niż rok wcześniej