Firma analityczna Strategie Grains (SG) w ostatniej lutowej prognozie wskazuje tegoroczne zbiory rzepaku, soi oraz słonecznika w krajach członkowskich Unii łącznie z areału 11,46 mln ha na 30,7 mln t. SG w sezonie 2016/17 ocenia zbiory rzepaku na poziomie 20,05 mln t wobec 22 mln t rok wcześniej. Zbiory słonecznika szacuje na poziomie 8,3 mln t, soi na 2,4 mln t.

Pojawiają się też przewidywania dotyczące kolejnego sezonu 2017/18. Wprawdzie prognozy są dość wczesne i w zależności od przebiegu aury do letnich zbiorów mogą ulec zmianie. SG produkcję rzepaku, soi oraz słonecznika razem dla sezonu 2017/18 prognozuje na poziomie 32,7 mln t, t.j. o 6 proc. więcej niż w bieżącym sezonie, informuje Reuters..

Dla sezonu 2017/18, prognozy zakładają plonowanie rzepaku średnio na 3,33 t/ha, co przy areale 6,47 mln ha powinno pozwolić na zbiory rzepaku na poziomie około 21,6 mln t, czyli 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Prognoza została skorygowana w dół wobec styczniowej o ok. 0,5 mln t na skutek strat mrozowych w Bułgarii, na Węgrzech, Polsce i Słowacji.

Zbiory słonecznika dla sezonu 2017/18 SG prognozuje na poziomie 8,6 mln t co oznacza wzrost produkcji o 4 proc. Szacunek dotyczy areału 4,2 mln ha oraz plonowania na poziomie 2,1 t/ha. Prognozy zbiorów soi przewidują 2,5 mln ton tj. 6 proc. więcej niż dla bieżącego sezonu.