Według Strategie Grains (SG) unijna produkcja zbóż w ujęciu rocznym wzrośnie do 306,6 mln t. Jak przewidują francuscy analitycy Unia odnotuje przede wszystkim wzrost produkcji pszenicy miękkiej z poziomu 135,9 mln t uzyskanego w 2016 r do 145 mln t.

Na zwiększenie zbiorów wpłynie zwłaszcza poprawa plonowania. Największy wzrost produkcji pszenicy zwyczajnej jest prognozowany dla Francji, która odnotowała nieurodzaj w bieżącym sezonie. Poza tym lepsze zbiory są przewidywane w Niemczech, Polsce, innych krajach bałtyckich i w Skandynawii.

SG prognozuje również zwiększenie o 2 proc. względem sezonu 2016 produkcji jęczmienia w Unii do 60,9 mln t. Dotyczyć to będzie przede wszystkim Francji, krajów Beneluksu oraz krajów bałtyckich. Natomiast spadek zbiorów tego gatunku jest oczekiwany w takich krajach jak: Hiszpania, Dania, Węgry, Republika Czech, Słowacja, Rumunia oraz Bułgaria.

Prognozy dla kukurydzy także wskazują na 2 proc. zwiększenie unijnej produkcji w ujęciu rok do roku, ze względu na przewidywaną poprawę plonowania. Przyszłoroczne zbiory w UE mają osiągnąć 60,9 mln t, informuje FAMMU/FAPA

Lepsze wyniki produkcji kukurydzy mają być przede wszystkim za sprawą wysokiej produkcji we Francji, krajach Beneluksu, Portugalii, Polsce, Rumunii i Bułgarii. Natomiast spadek zbiorów mają odnotować: Węgry, Czechy, Słowacja oraz Chorwacja. Zbiory durum są prognozowane na 8,7 mln t, co oznacza 9 proc. spadek produkcji r/r. Zniżki przewidywane są we Włoszech oraz Grecji.