Według SG łącznie zbiory rzepaku, soi oraz słonecznika powinny osiągnąć 32,4 mln t wobec 32,3 mln t prognozowanych miesiąc wcześniej. Podwyższono także prognoza względem areału upraw zakłada , obszar 11,52 mln ha w roku 2016/17 co oznacza wzrost o 0,8 proc. wobec szacowanego areału 11,43 mln ha w sezonie 2015/16.

SG prognozuje zbiory rzepaku na poziomie około 21,5 mln t i jest to spadek o 2 proc. wobec 21,9 mln t sezon wcześniej. Oznacza to wzrost prognoz z poprzedniego miesiąca, kiedy zakładano 21,4 mln t. Obecnie przewiduje się 1,1 proc. spadek areału rzepaku do około 6,38 mln ha oraz plonów o 0,9 proc. do 3,37 t/ha.

W sezonie 2016/17 SG nie zmieniła prognoz zbiorów dla słonecznika wobec wcześniejszych i przewiduje 8,4 mln t, czyli 10,6 proc więcej niż w ubiegłym sezonie. Zwiększono prognozy zbiorów soi, do 2,5 mln t co oznacza wzrost o 12 proc względem sezonu wcześniejszego.