Nieznacznej korekcie w dół poddano prognozę łączną dla rzepaku, soi oraz słonecznika. W sumie zbiory tych surowców oleistych powinny osiągnąć 32,35 mln t z areału 11,4 mln ha. W ubiegłym miesiącu oceniano je na 32,45 mln t z 11,5 mln ha.

SG prognozuje zbiory rzepaku na poziomie ok. 21,5 mln t czyli o 1,8 proc. niżej niż w ubiegłym sezonie, w którym zebrano 21,9 mln t. Prognoza oznacza niewielkie obniżenie względem poprzedniego miesiąca, kiedy zbiory zakładano na 21,6 mln ton. Spać ma areał upraw rzepaku o 2 proc. do 6,32 mln ha, plonowanie jest prognozowane na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego 3,4 t/ha.

Firma analityczna zmniejszyła od ostatniego miesiąca prognozy zbiorów słonecznika dla sezonu 2016/17 i przewiduje je na poziomie 8,4 mln t, będą one jednak wyższe od ubiegłorocznych o 10,5 proc. W ubiegłym sezonie zebrano 7,6 mln t słonecznika, informuje FAMMU/FAPA. Zbiory soi prognozowane są na poziomie 2,4 mln t i mają być wyższe od ubiegłorocznych o 9 proc.