Po zimowym spoczynku oziminy większości krajów Wspólnoty są w dobrej kondycji. Zima w Europie miała łagodny przebieg i straty mrozowe są niewielkie. W marcowym raporcie francuska firma analityczna Strategie Grains podała prognozę tegorocznej produkcji zbożowej w wysokości 308,9 mln t, tj. o zaledwie 0,2 proc. mniej w porównaniu z bardzo dobrym wynikiem osiągniętym sezon wcześniej.

Wszystko wskazuje na to, że zbóż będzie w dalszym ciągu pod dostatkiem, również biorąc pod uwagę wysoki poziom zapasów końcowych. Największą korektą w marcowym raporcie było podniesienie przewidywanych zbiorów pszenicy zwyczajnej w UE-28 z wcześniejszych 142,6 mln t do 143,6 mln t, głównie ze względu na wyższy areał pszenicy ozimej w Rumunii, Litwie i Łotwie. Mimo tego oznacza to zbiory o 4,7 proc. poniżej ubiegłorocznego rekordu wynoszącego 150,7 mln t informuje FAMMU/FAPA za Reuters.

Nieznacznie natomiast obniżono prognozę produkcji jęczmienia, z wcześniejszych 60,2 mln t do 60,1 mln t, co oznacza 1 proc. spadek produkcji w ujęciu rok do roku. Prognoza unijnych zbiorów kukurydzy pozostała bez zmian w wysokości 63,9 mln t, tj. o 11 proc. więcej niż w minionym roku, naznaczonym dotkliwą suszą.