Rosnące napięcie na linii Rosja-Ukraina (niektórzy uważają wkroczenie wojsk rosyjskich do „zbuntowanej” części obwodu ługańskiego i donieckiego za początek otwartej wojny) przekłada się na wzrost cen zbóż na światowych rynkach. Po dniu przerwy (w poniedziałek giełdy w USA były zamknięte) ceny amerykańskich zbóż wystrzeliły w górę, mniejsze wzrosty wystąpiły na giełdzie w Paryżu, ale należy pamiętać, że ceny rosły już w poniedziałek.

Przypomnę, że Rosja i Ukraina to jedni z największych światowych eksporterów zbóż. Eskalacja konfliktu na duża skalę prawdopodobnie przerwie łańcuchy dostaw zbóż z Ukrainy i być może z Rosji. To działa na świadomość inwestorów, którzy mocno pociągnęli w górę ceny zbóż zwłaszcza na giełdzie w Chicago.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała na MATIF o 1,6 proc. do 278,50 euro/t (1265 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 15,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła o 1,8 proc. i wyniosła 261,75 euro/t (1189 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 13,9 proc. Aktualna cena jest najwyższa od 5 sierpnia 2021 r.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym podrożała aż o 5,9 proc. i kosztowała 310,20 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 27,1 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 23 listopada ub.r. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła 3,1 proc. i wyniosła 265,64 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 22,5 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,64 proc. (278,50 euro/t - 1265 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 5,93 proc. (310,20 USD/t - 1245 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,85 proc. (261,75 euro/t - 1189 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 3,13 proc. (265,64 USD/t - 1066 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10