Tak jak można było przypuszczać po sobotniej decyzji Rosji o zawieszeniu porozumień dotyczących eksportu m.in. zbóż drogą morską z Ukrainy w poniedziałek od początku notowań silnie drożały kontrakty zbożowe, szczególnie pszenica.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na MATIF podrożała o 4,4 proc. i kosztowała 352,25 euro/t (1659 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 24,4 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 3,0 proc. i wyniosła 347,25 euro/t (1635 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 45,0 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 6,4 proc. i kosztowała 324,17 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 14,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,6 proc. i wyniosła 272,23 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 21,7 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła 4,37 proc. (352,25 euro/t - 1659 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 6,39 proc. (324,17 USD/t - 1535 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 3,04 proc. (347,25 euro/t - 1635 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 1,58 proc. (272,23 USD/t - 1289 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10