Silna przecena na chińskim rynku akcji (zawieszenie notowań po 7 proc. spadku indeksu), która była wynikiem obaw o kondycję gospodarki Państwa Środka rozlała się na poszczególne rynki, w tym i na zboża. Kontrakty na amerykańska pszenicę potaniały o 2,7 proc., a na kukurydzę o 2 proc. Nieco mniej straciła pszenica na MATIF - 1,4 proc., natomiast kukurydza z dostawą w marcu potaniała o 1,5 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,44 proc. (171,00 euro/t- 734 zł/t).
Wykres 1


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 2,66 proc. (168,38 USD/t- 661 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena wzrosła o 1,38 proc. (161,50 euro/t- 629 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 2,02 proc. (138,38 USD/t-544 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10