W 2000 roku Wielka Brytania miała 84 450 małych gospodarstw rodzinnych, a w 2013 r., było ich już tylko 65 610. Niektóre dane mówią o jeszcze większym spadku.

Według Magazynu Farmers Weekly, wśród przyczyn spadku liczby gospodarstw rodzinnych są: nieefektywne zarządzanie mimo ulg podatkowych, użytkowanie ziemi przez duże gospodarstwa, mimo że gospodarstwo rodzinne formalnie istnieje nadal oraz brak następców.

Wielu starszych rolników nie przekazuje gospodarstw następcom. Przyczynia się do tego sytuacja mieszkaniowa. Młodzi rolnicy często nie mają środków na budowę nowego domu dla rodziny.

W wielu przypadkach rolników nie stać też na podnoszenie kwalifikacji, celem lepszego zarządzania gospodarstwem.

Stąd prognozy dalszego spadku liczby rodzinnych gospodarstw rolnych w Wielkiej Brytanii.