Według analityków BGŻ, w bieżącym roku utrzymały się spadkowe tendencje cen skupu mleka. Jak stwierdził GUS, w lutym za hektolitr surowca rolnicy otrzymywali średnio 120,74 zł, tj. mniej o 1,2 proc. w relacji miesięcznej i o ponad 20 proc. w stosunku rocznym.

Największe spadki w skali miesiąca (przekraczające 3 proc.) odnotowano w województwach charakteryzujących się relatywnie niskimi cenami, tj. świętokrzyskim (do 110,59 zł/hl), podkarpackim (do 112,85 zł/hl), małopolskim (do 111,30 zł/hl), ale też w śląskim (do 121,12 zł/hl). Mleko dość mocno potaniało również w opolskim - o 2 proc. w relacji miesięcznej do 124,41 zł/hl, zaś w pozostałych regionach obniżki wyniosły około 1 proc.

Powyższe spadki mają wprawdzie charakter sezonowy, ale ze statystycznego punktu widzenia są dość istotne. W ostatnich latach w lutym ceny ulegały bowiem obniżce przeciętnie o 0,3 proc. wobec stycznia (w niektórych latach zdarzały się również ich wzrosty).

2014 rok, mimo embarga nałożonego przez Rosję i mniejszej aktywności Chin na rynku globalnym, zakończył się 11-procentowym wzrostem wartości eksportu przetworów mleczarskich z Polski. Ten wynik to przede wszystkim efekt bardzo dobrej pierwszej połowy roku.

Początek bieżącego roku charakteryzował się już znacznym pogorszeniem wyników handlowych. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w styczniu wartość sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wyniosła 116,6 mln euro, czyli była o prawie 22 proc. (tj. 32,2 mln euro) niższa niż przed rokiem.

Jedną z przyczyn powyższego jest całkowite zaprzestanie eksportu do Rosji. Dla porównania - wartość sprzedaży na ten rynek w styczniu ubiegłego roku sięgnęła 15,2 mln euro. Po drugie, istotnie spadły ceny transakcyjne przetworów mleczarskich. W analizowanym miesiącu mleko w proszku było o 40 proc. tańsze w relacji rocznej, masło o prawie 30 proc., zaś sery o około 20 proc.. Mimo zatem 26-procentowego wzrostu wolumenu wywozu masła, jego wartość spadła o 10 proc. wobec stycznia 2014 roku.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że o ile wyniki sprzedaży artykułów mlecznych z Polski na rynku unijnym są nadal dość korzystne (spadek wartości o 7 proc. w relacji rocznej), o tyle dramatycznie obniżył się eksport w przypadku krajów trzecich (i to nawet po wyłączeniu Rosji) - o 28 proc. wobec stycznia 2014 roku.

Zaważył na tym ponad 90-procentowy spadek eksportu mleka w proszku do Algierii i Chin, dwóch czołowych partnerów handlowych Polski z ubiegłego roku (łącznie o 7,5 mln euro).