Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 0,1 proc. i kosztowała 229,25 euro/t (1048 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 29,5 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (nowe zbiory) nie zmieniła się i wyniosła 213,50 euro/t (978 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 30,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 1,1 proc. i kosztowała 261,34 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 43,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 0,9 proc. i wyniosła 216,63 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 78,8 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,11 proc. (229,25 euro/t - 1048 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 1,08 proc. (261,34 USD/t - 1016 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena nie zmieniła się (213,50 euro/t - 976 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,86 proc. (216,03 USD/t - 842 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10